KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

BİLDİRİLER KİTABI

BİLDİRİLER KİTABI

VII. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu bildiriler kitabı yayınlandı. Ulaşmak için tıklayınız.

UNİKOP UNİKOP
yayınları için tıklayınız.

Etkinlik Takvimi

Tüm Etkinlik ve Programlar